baranyafolk


Ki(d)netography

Ki(d)netography

|

A Successful Adaption of Laban kinetography system in Children’s Dance Education
ICKL 2011

Táncmesterek könyve

Táncmesterek könyve

|

Táncok, táncdivatok, táncalkalmak, tánchelyszínek, és táncmesterek az 1800-as évek elejétől, Pécsett és Baranyában.

Üzenet a múltból

Üzenet a múltból

|

Az innováció, a kulturális antropológia és a funkcionális kompetencia találkozása egy 21. századi iskolában.

Ki(d)netográfia

Ki(d)netográfia

|

A Lábán-kinetográfia sikeres tanítása és alkalmazása kisgyermekeknél

Iskolaalapítás a Goleman-i dimenziók tükrében

Iskolaalapítás a Goleman-i dimenziók tükrében

|

A napjainkban Magyarországon működő állami iskolarendszer a „fekete lyuk”-hoz hasonló működéséből eredően egyre nagyobb arányban kényszeríti a felelős szülőket és pedagógusokat alternatív elkerülő manőverek megtételére, illetve „lakható bolygók” felkutatására. Goleman teljesítmény-centrikus üzleti világa – minden eredményét maximálisan értékelve – a gravitációs szingularitást megkerülve, egy kis tér-idő görbítéssel a féreglyukon át, a miáltalunk elképzelt világgal is találkozhat.

Parlando 2018/1

Parlando 2018/1

|

Egy gyermekben a tehetség meglétének nem feltételei a külső körülmények, de vajon a kiegyensúlyozott szociális háttérrel rendelkező-, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket lehet-e egy kalap alá venni, amikor tehetségről beszélünk?