Rólunk

2004 augusztusában vitába szállt néhány baranyai zenész és táncos. Hogy kereteket szabjunk ennek a párbeszédnek, létrehoztam egy – azóta már nem létező – levelező listát, melynek nevet kellett adni. Ekkor írtam le először: “baranyafolk”. E névből jött létre néhány évvel később a baranyafolk.info weboldal, mely a megyei folklóreseményekről igyekszik tudósítani. Ez indította el végül a baranyai tánc- és zenefolklór archív anyagainak összegyűjtését és feldolgozását. Ennek hatására kezdtünk el többen is gyűjteni, s tapasztalatainkat írásban vagy konferenciákon megosztani, a táncanyagot a helyi közösségekben tanítani. Ennek a párbeszédnek az eredményeként indult el később a Baranyai Szólótáncfesztivál is.

Mikor társaságot alapítottunk, nem volt kérdéses, hogy milyen nevet vegyünk fel.

A 2006-ban általunk alapított társaság fő célkitűzése Baranya hagyományos tánc- és zenei folklórjának, valamint a megye korabeli táncéletének (táncmesterek, tánciskolák minden műfajban) feldolgozása, kiadása, tanítása, vagyis a kultúra egy sajátos formájának oktatása, művelése, ismertetése. Ezek mellett tevékenységi körükben a zenei- és táncos műsorszolgáltatás, a zene- és tánctanítás, a táncházvezetés is jelen van. Társaságunk távlati terveiben a táboroztatás, a rendszeres könyvkiadás, és az iskolaalapítás is szerepel.

Szeretnénk, ha több évtizedes tapasztalatainkat, tudásunkat, gondolkodásunkat a hagyományról, a tánc- és zenei életről minél többen megismernék, és szolgáltatásainkat is igénybe vennék.

 

Balogh János
Néptáncpedagógus

1967-ben született Pécsett. A pécsi Nagy Lajos Gimnáziumban érettségizett 1986-ban. Az alap, majd középfokú tánccsoport-vezetői képzés elvégzése (1985-1989) után, 2009-ben diplomázott a Magyar Táncművészeti Főiskola néptáncpedagógus szakán. 1977-1995-ig a Bodai József által vezetett pécsi Mecsek Táncegyüttes táncosa. Alapító táncosa volt a Nagy Lajos Gimnázium tánccsoportjának, a jelenlegi Magura Táncegyüttesnek. 1993 és 2013 között a siklósi Pelikán Néptáncegyüttes művészeti vezetője volt. Egyik alapítója és közreműködő segítője a 2004-ben alakult pécsi Misina Néptáncegyüttes- és Táncszínháznak, melynek jelenleg a senior csoportjában táncol. 

1986 óta a közoktatásban és a közművelődésben is oktat. A székesfehérvári Alba Regia Táncegyesület kihelyezett néptánccsoportvezetői képzésében Pécsett mozdulatelemzést, táncjelírást, szakmódszertant, gyakorlatvezetést, és néprajzot oktatott.  Közoktatásvezető, szakvizsgázott pedagógus. A Szegedi Tudományegyetemen néprajzot, táncfolklorisztikát hallgat.

A siklósi Batthyány Kázmér Alapfokú Művészeti Iskola tanáraként kidolgozta a „Ki(d)netográfia” nevű rendszerét, a kisgyermekek táncjelírással segített néptáncoktatását.  

2017-től a Berze Nagy János Alapfokú Művészeti Iskola tanára, igazgatóhelyettes. Ezek mellett több kisebb baranyai és horvátországi együttes, csoport munkájában is részt vesz. 

2019-től az újonnan alapított Pécsi Református Kollégium Művészeti Iskola tagintézmény vezetője és tanára (Nagyharsány).

Táncfolklorisztikával és helytörténettel foglalkozik, Baranya tánchagyományának, táncéletének kutatója.

4 gyermeke van, felesége ének-zene, népzene tanár, nagyobbik fia népzenész.

Személyes Facebook oldalSzemélyes Youtube csatotna
Szentes Anett
Ének-zene, népzenepedagógus

Bukovinai székely származású ének-zene és népzene tanár.

1977-ben született Pécsett. A Pécsi Művészeti Gimnáziumban érettségizett 1996-ban, ahol középfokú zenész (hegedű) végzettséget szerzett. A klasszikus zenei tanulmányokat követően a Nyíregyházi Főiskolán Köztársasági ösztöndíjasként diplomázott 2000-ben, mint ének-zene és népzene tanár (népi hegedű, citera, és népi ének ). 2016-ban a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karán ének-zene tanári mesterdiplomát szerzett.

2000 óta tanít, jelenleg a pécsi Berze Nagy János Alapfokú Művészeti Iskola tanára. 2005-2011 között zenepedagógusként, zenekarvezetőként közreműködött a Misina Kulturális-, és Táncegyesület művészeti munkájában. 2008-2017 között zene- és népzene elméletet tanított az Alba Regia Táncegyesület által szervezett Néptánc Csoportvezetői Képzés pécsi kihelyezett tanfolyamán. 

Citerázni gyermekkorától Szentlőrincen Takács nénitől  (özv. Takács Józsefné Tatár Kiss Erzsébet) a népművészet mesterétől tanult, aki a kapkodós játékmód utolsó képviselőjeként adta át tudását.

Két gyermeke folytatja a zenei hagyományokat. Leánya Réka szintén a népzene elhivatottjaként citerán és hegedűn játszik. Fia Bálint a klasszikus zenei vonalat képviseli furulyán.

Személyes Facebook oldal
Megosztás